Ihminen ja terveys
Maa, metsätalous, ruoka
Teolliset sovellukset
Luonto ja ympäristö

Delegationen för bioteknik

Delegationen för bioteknik som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder är ett rådgivande sakkunnigorgan i biotekniska och gentekniska frågor.

Vi vill främja samarbetet mellan myndigheter, forskningen på området och verksamhetsidkare inom bioteknik och särskilt genteknik samt följa den gentekniska utvecklingen och forskningen samt genteknikens konsekvenser för hälsan och miljön. Dessutom har vi till uppgift att följa och främja det internationella samarbetet inom biotekniken samt bidra till att de etiska aspekterna av gentekniken beaktas.

NATIONELLA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONERNA