Ihminen ja terveys
Maa, metsätalous, ruoka
Teolliset sovellukset
Luonto ja ympäristö

Kontakta oss

Ordförande:

Direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki
Social- och hälsovårdsministeriet
PL 33
00023 Statsrådet
Puh. 050 3310314
Fax 09 160 74120
fornamn.efternamn(at)stm.fi

Vice ordförande:

Konsultativ tjänsteman Pirkko Kivelä
Miljöministeriet
PL 35
00023 Statsrådet
Tfn 050 36 22041
Fax
fornamn.efternamn(at)ymparisto.fi

Sekreterare:

Universitetsforskare, docent Mikaela Grönholm
Biovetenskapliga institutionen
PB 56 (Viksbågen 5D)
00014 Helsingfors universitet
Tfn. 09-19159043
mikaela.gronholm(at)helsinki.fi

Utbildningschef, MD Juha Pekka Turunen
Finska Läkarföreningen Duodecim
PB 713 (Kalevagatan 11)
00100 Helsingfors
Tfn. 09-618851
juha.turunen(at)duodecim.fi

Adress:

Delegationen för bioteknik
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 Statsrådet