Ihminen ja terveys
Maa, metsätalous, ruoka
Teolliset sovellukset
Luonto ja ympäristö

Kontakta oss

Ordförande:

Överdirektör Päivi Sillanaukee
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 Statsrådet
fornamn.efternamn(at)stm.fi

Sekreterare:

Doktorand Elina Pietilä
Biomedicum
PB 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingfors universitet
elina.a.pietila(at)helsinki.fi

Utvecklingschef Tiina Wahlfors
Institutet for hälsa och välfräd
tiina.wahlfors(at)thl.fi

Adress:

Delegationen för bioteknik
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 Statsrådet