Ihminen ja terveys
Maa, metsätalous, ruoka
Teolliset sovellukset
Luonto ja ympäristö

Delegationen för bioteknik

  1. Syfte
  2. Sammansättning
  3. Kontakta oss

1. Syfte

Delegationen för bioteknik som tillsätts av statsrådet är ett rådgivande sakkunnigorgan i biotekniska och gentekniska frågor.

Delegationen tillsätts med stöd av statsrådets förordning om genteknik (928/2004) för tre år i sänder. Den innevarande mandatperioden är 1.1.2017–31.12.2019.

Statsrådet tillsätter ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna i delegationen för bioteknik jämte personliga suppleanter. I delegationen skall ingå företrädare för åtminstone de myndigheter som är viktigast med tanke på tillsynen över gentekniken, de viktigaste handels-, konsument- och industriorganisationerna samt forskningen inom olika grenar av gentekniken.

Delegationen för bioteknik har till uppgift att:

  1. främja samarbetet mellan myndigheter, forskningen på området och verksamhetsidkare inom bioteknik och särskilt inom genteknik samt ordna information och utbildning på detta område;
  2. följa och främja det internationella samarbetet inom biotekniken;
  3. följa i synnerhet den gentekniska utvecklingen och forskningen samt genteknikens konsekvenser för hälsan och miljön;
  4. främja beaktande av etiska aspekter inom gentekniken; samt
  5. sköta övriga uppdrag i anslutning till biotekniken som tilldelas av ministerierna.

Mer information:
Statsrådets projektregister
Statsrådets förordning om genteknik (928/2004)
Gentekniklagen (377/1995)

2. Sammansättning

MEDLEMMARNA I DELEGATIONEN FÖR BIOTEKNIK

Statsrådet tillsätter ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna i delegationen för bioteknik jämte personliga suppleanter. I delegationen skall ingå företrädare för åtminstone de myndigheter som är viktigast med tanke på tillsynen över gentekniken, de viktigaste handels-, konsument- och industriorganisationerna samt forskningen inom olika grenar av gentekniken.

Medlemmarna under mandatperioden 1.1.2017 - 31.12.2019:

Ordförande:
Voipio-Pulkki, Liisa-Maria, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Elina Ekokoski, specialsakkunnig , social- och hälsovårdsministeriet, suppleant, 1.8.2018-31.12.2019
(Papponen Hinni, specialsakkunnig , social- och hälsovårdsministeriet, suppleant, 1.1.2018-31.7.2018)
(Törrönen, Anneli, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, suppleant 1.1.2017-31.12.2017)

Vice ordförande:
Ruohonen-Lehto, Marja, enhetschef, miljöministeriet, Finlands miljöcentral
Lohtander-Buckbee, Katileena, överinspektör, Finlands miljöcentral, suppleant, 1.3.2019-31.12.2019

Medlemmar:
Keinänen, Jari, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Jalanko, Anu, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd, suppleant

Wallenius, Asta, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, 1.1.2017-31.12.2018

Vilén, Kirsti, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, suppleant 1.1.2017-31.12.2018, ordinarie 1.1.2019-

Viljakainen, Sanna, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, 19.10.2018-31.12.2019
(Pehu, Tuula, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, 1.1.2017-18.10.2018)
Joutsjoki, Vesa, specialforskare, Naturresursinstitutet Luke, suppleant

Ritala-Nurmi, Anneli, docent, specialforskare, Teknologiska forskningscentralen VTT
Jäntti, Jussi, docent, specialforskare, Teknologiska forskningscentralen VTT, suppleant

Raitala, Annika, vetenskapsrådgivare, Finlands akademi
Sareneva, Timo, vetenskapsrådgivare, Finlands Akademi, suppleant

Teeri, Teemu, professor, Helsingfors universitet
Kangasjärvi, Jaakko, professor, Helsingfors universitet, suppleant

Siipi Helena, forskardoktor, Turun yliopisto, 1.1.2018-31.12.2019
(Ahteensuu, Marko, docent, Turun yliopisto, 1.1.2017-31.12.2017)
Soukka, Tero, professor, Turun yliopisto, suppleant

Pitkänen, Kimmo, chef, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors Biobank
Leppä, Sirpa, professor, avdelningsöverläkare, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, suppleant

Kantor-Aaltonen, Carmela, ombudsman, Suomen Bioteollisuus rf
Veromaa, Timo, orförande, Suomen Bioteollisuus rf, suppleant

Hassinen, Saara, verkställande direktör, FiHTA
Anttonen, Minna, verksamhetsledare, Suomen syöpäpotilaat rf, suppleant

Turunen, Juha-Pekka, utbildningschef, MD, Finska Läkarföreningen Duodecim
Elima, Kati, distriktsutbildningschef, Finska Läkarföreningen Duodecim, suppleant

Suojala, Leena, specialist, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
Jylhä, Lea, skogsexpert, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, suppleant

3. Kontakta oss

Adress:
Delegationen för bioteknik
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 Statsrådet

Ordförande:
Direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki
Social- och hälsovårdsministeriet
PL 33
00023 Statsrådet
Puh. 050 3310314
Fax 09 160 74120
fornamn.efternamn(at)stm.fi

Sekreterare:
Universitetsforskare, docent Mikaela Grönholm
Biovetenskapliga institutionen
PB 56 (Viksbågen 5D)
00014 Helsingfors universitet
Tfn. 0504486383
mikaela.gronholm(at)helsinki.fi

Utbildningschef, MD Juha Pekka Turunen
Finska Läkarföreningen Duodecim
PB 713 (Kalevagatan 11)
00100 Helsingfors
Tfn. 09-618851
juha.turunen(at)duodecim.fi