Ihminen ja terveys

Monet merkittävistä aktiivisessa käytössä olevista bioteknologian sovelluksista löytyvät terveydenhuollon alalta. Erityisesti lääketieteellisten sovellusten tutkimus ja tuotekehitys on ollut intensiivistä, ja uusia sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettuja tuotteita saadaan jatkuvasti laboratorioihin, sairaaloihin ja apteekkeihin. Ensimmäisiä bioteknologian sovelluksia lääketieteessä olivat rokotteet. Tänä päivänä bioteknologiaa ja geenitekniikkaa sovelletaan laajalla alueella, joka ulottuu väestön geneettisten alttiuksien tutkimuksesta sairauksien taustalla olevien mekanismien tutkimukseen ja lääkeaineiden turvallisuustutkimuksiin. Muita esimerkkejä sovelluksista ovat infektioita aiheuttavien mikrobien tarkka tunnistus, lääkkeiden tai rokotteiden tuotanto sekä geenitietoon perustuvat uudet hoitomenetelmät, kuten geeniterapia ja kantasoluhoidot. Kudosteknologia on tällä hetkellä nopeasti kasvava ala, ja biomateriaaleista on tullut tärkeitä apuvälineitä kirurgiassa. Monia muita uusia tuotteita ja sovelluksia on kehitteillä. Osa alaan kohdistetuista toiveista on kuitenkin vielä unelmia, joiden toteutuminen on vuosikymmenten päässä.

Yhä enemmän ollaan siirtymässä henkilökohtaiseen lääketieteeseen, jossa tietyn lääkkeen tai hoidon soveltuvuus ja jatkohoito voidaan yksilökohtaisesti määrittää jokaiselle potilaalle. Tämä on mahdollista yhdistämällä täsmädiagnostiikka lääke- tai muun hoidon kanssa ja näiden räätälöiminen kullekin parhaiten sopivaksi. Sairauden synty voidaan ennakoida herkillä diagnostisilla testeillä aiempaa varhaisemmassa vaiheessa ja sairauden kehittymiseen voidaan puuttua aiemmin, jopa ennen sen puhkeamista. Tämä auttaa kehittämään tehokkaampia, tiettyyn sairauden muotoon tai yksittäiselle potilaalle sopivia hoitoja. On kuitenkin muistettava, että lääkekehitys on hidasta: kehitys aihiosta lääkkeeksi vie keskimäärin 10-15 vuotta.

Lääketieteen sovelluksissa tarvitaan perustutkimusta monelta eri alalta bioteknologian ohella ja yhä enemmän myös tietotekniikkaa, materiaalitieteitä ja nanoteknologiaa. Suomessa tehtävästä tutkimuksesta merkittävä osa kohdistuu ns. biolääketieteen alueelle, jolla työskentelevät monet tunnetuimmista tutkijoistamme. Eräillä biolääketieteen alueilla suomalainen tutkimus on maailman kärjessä. Uuden teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyy kysymyksiä, joiden ratkaisemisessa joudumme pohtimaan perusteellisesti arvojamme. Tällaisia ovat esimerkiksi kysymykset geneettisen tiedon luonteesta ja sen oikeasta käytöstä tai kysymykset uusiin tutkimusmenetelmiin ja hoitomuotoihin liittyvästä yksilön itsemääräämisoikeudesta ja yksityisyydestä. Merkittävä osa alan tutkimuksesta ja tuotekehityksestä on tarkoin säädeltyä. Lain velvoittama eettinen arviointijärjestelmä ja viranomaisvalvonta kattavat suuren osan alan lääketieteellisestä tutkimuksesta ja bioteknologisesta tuotekehittelystä.

Julkaisut