Ihminen ja terveys
Maa, metsätalous, ruoka
Teolliset sovellukset
Luonto ja ympäristö

Linkit

Bioteknologia Info

Biotalous

Geenitekniikan lautakunta

Bioenergia-verkkopalvelu

Biotekniikan neuvottelukunnan jäsenten taustajärjestöt:

Biomedicum Helsinki
Biotie Therapies Oy
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Itä-Suomen yliopisto
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry
Natur och Miljö r.f.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Orion Diagnostica Oy
SalWe Oy
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Akatemia
Suomen Bioteollisuus ry
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen kuluttajaliitto ry
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Turun yliopisto (TY)
Työ- ja elinkeinoministeriö

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
VTT
Ympäristöministeriö