Ihminen ja terveys
Maa, metsätalous, ruoka
Teolliset sovellukset
Luonto ja ympäristö

Yhteystiedot

Puheenjohtaja:

Osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Sillanaukee
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33 (Meritullinkatu 8)
00023 VALTIONEUVOSTO
etunimi.sukunimi(at)stm.fi

Sihteerit:

Tohtorikoulutettava Elina Pietilä
Biomedicum
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto
elina.a.pietila(at)helsinki.fi

Kehityspäällikkö Tiina Wahlfors
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
tiina.wahlfors(at)thl.fi

Osoite:

Biotekniikan neuvottelukunta
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 valtioneuvosto