Ihminen ja terveys
Maa, metsätalous, ruoka
Teolliset sovellukset
Luonto ja ympäristö

Biotekniikan neuvottelukunta

  1. Tehtävät
  2. Kokoonpano
  3. Yhteystiedot

1. Tehtävät

Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin bio- ja geenitekniikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Neuvottelukunta asetetaan geenitekniikasta annetun valtioneuvoston asetuksen (928/2004) nojalla kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimikausi on  1.1.2017 - 31.12.2019.

Valtioneuvosto määrää biotekniikan neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina vähintään geenitekniikan valvonnan kannalta keskeiset viranomaiset ja kaupan, kuluttajien ja teollisuuden keskeiset järjestöt sekä geenitekniikan eri alojen tutkimustoiminta.

Biotekniikan neuvottelukunnan tehtävät ovat:

  1. edistää biotekniikan ja erityisesti geenitekniikan alalla yhteistyötä viranomaisten, alan tutkimuksen ja toiminnanharjoittajien kesken sekä järjestää alan tiedotusta ja koulutusta;
  2. seurata ja edistää biotekniikkaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä;
  3. seurata erityisesti geenitekniikan kehitystä, tutkimusta ja terveys- ja ympäristövaikutuksia;
  4. edistää eettisten näkökohtien huomioon ottamista geenitekniikassa; sekä
  5. hoitaa muut ministeriöiden antamat biotekniikkaa koskevat tehtäväksiannot.

Lisätietoja:
Valtion hankerekisteri
Valtioneuvoston asetus geenitekniikasta (928/2004)
Geenitekniikkalaki (377/1995)

2. Kokoonpano

BIOTEKNIIKAN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENET

Valtioneuvosto määrää biotekniikan neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina vähintään geenitekniikan valvonnan kannalta keskeiset viranomaiset ja kaupan, kuluttajien ja teollisuuden keskeiset järjestöt sekä geenitekniikan eri alojen tutkimustoiminta.

Jäsenet toimikaudella 1.1.2017 - 31.12.2019:


Puheenjohtaja:
Voipio-Pulkki, Liisa-Maria, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Elina Ekokoski, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö, varajäsen 1.8.2018-31.12.2019
(Papponen Hinni, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö, varajäsen 1.1.2018-31.7.2018)
(Törrönen Anneli, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö, varajäsen 1.1.2017-31.12.2017)

Varapuheenjohtaja:
Ruohonen-Lehto, Marja, ryhmäpäällikkö, ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus
Lohtander-Buckbee, Katileena, ylitarkastaja, Suomen ympäristökeskus, varajäsen, 1.3.2019-31.12.2019

Jäsenet:
Keinänen, Jari, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Jalanko, Anu, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, varajäsen

Viljakainen, Sanna, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö, 19.10.2018-31.12.2019
(Pehu, Tuula, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö, 1.1.2017-18.10.2018)
Joutsjoki, Vesa, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus Luke, varajäsen

Ritala-Nurmi, Anneli, dosentti, johtava tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Jäntti, Jussi, dosentti, johtava tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, varajäsen

Wallenius, Asta, kehittämispäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö, 1.1.2017-31.12.2018
Vilén, Kirsti, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö, varajäsen 1.1.2017-31.12.2018, jäsen 1.1.2019-

Teeri, Teemu, professori, Helsingin yliopisto
Kangasjärvi, Jaakko, professori, Helsingin yliopisto, varajäsen

Siipi, Helena, tutkijatohtori, Turun yliopisto, 1.1.2018-31.12.2019
(Ahteensuu, Marko, dosentti, Turun yliopisto, 1.1.2017-31.12.2017)
Soukka, Tero, professori, Turun yliopisto, varajäsen

Pitkänen, Kimmo, johtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, Helsingin biopankki
Leppä, Sirpa, osastoylilääkäri, professori, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, varajäsen

Raitala Annika, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
Sareneva, Timo, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia, varajäsen

Hassinen, Saara, toimitusjohtaja, Terveysteknologian Liitto ry - FiHTA

Anttonen, Minna, toiminnanjohtaja, Suomen Syöpäpotilaat ry

Kantor-Aaltonen, Carmela, asiamies, Suomen Bioteollisuus ry
Veromaa, Timo, puheenjohtaja, Suomen Bioteollisuus ry, varajäsen

Turunen, Juha-Pekka, FT, koulutuspäällikkö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Elima Kati, dosentti, aluekoulutuspäällikkö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, varajäsen

Suojala, Leena, asiantuntija, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Jylhä, Lea, metsäasiantuntija, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, varajäsen

3. Yhteystiedot

Osoite:
Biotekniikan neuvottelukunta
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 Valtioneuvosto

Puheenjohtaja:
johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki
Sosiaali- ja terveysministeriö/HTO
PL 33 (Meritullinkatu 8), 00023 Valtioneuvosto
Puh. 050 3310314
Fax 09 160 74120
etunimi.sukunimi(at)stm.fi

Sihteerit:
Yliopistotutkija, dosentti Mikaela Grönholm
Biotieteiden laitos
PL 56 (Viikinkaari 5D)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 0504486383
mikaela.gronholm(at)helsinki.fi

Koulutuspäällikkö, Juha Pekka Turunen, LT, patologian erikoislääkäri
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
PL 713 (Kalevankatu 11)
00100 Helsinki
Puh. 09-618851
juha.turunen(at)duodecim.fi