Ihminen ja terveys
Maa, metsätalous, ruoka
Teolliset sovellukset
Luonto ja ympäristö

Biotekniikan neuvottelukunta

  1. Tehtävät
  2. Kokoonpano
  3. Yhteystiedot

1. Tehtävät

Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin bio- ja geenitekniikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Neuvottelukunta asetetaan geenitekniikasta annetun valtioneuvoston asetuksen (928/2004) nojalla kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimikausi on  1.1.2020 - 31.12.2022.

Valtioneuvosto määrää biotekniikan neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina vähintään geenitekniikan valvonnan kannalta keskeiset viranomaiset ja kaupan, kuluttajien ja teollisuuden keskeiset järjestöt sekä geenitekniikan eri alojen tutkimustoiminta.

Biotekniikan neuvottelukunnan tehtävät ovat:

  1. edistää biotekniikan ja erityisesti geenitekniikan alalla yhteistyötä viranomaisten, alan tutkimuksen ja toiminnanharjoittajien kesken sekä järjestää alan tiedotusta ja koulutusta;
  2. seurata ja edistää biotekniikkaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä;
  3. seurata erityisesti geenitekniikan kehitystä, tutkimusta ja terveys- ja ympäristövaikutuksia;
  4. edistää eettisten näkökohtien huomioon ottamista geenitekniikassa; sekä
  5. hoitaa muut ministeriöiden antamat biotekniikkaa koskevat tehtäväksiannot.

Lisätietoja:
Valtion hankerekisteri
Valtioneuvoston asetus geenitekniikasta (928/2004)
Geenitekniikkalaki (377/1995)

2. Kokoonpano

BIOTEKNIIKAN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENET

Valtioneuvosto määrää biotekniikan neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina vähintään geenitekniikan valvonnan kannalta keskeiset viranomaiset ja kaupan, kuluttajien ja teollisuuden keskeiset järjestöt sekä geenitekniikan eri alojen tutkimustoiminta.

Jäsenet toimikaudella 1.1.2020 - 31.12.2022:


Puheenjohtaja:
Sillanaukee Päivi, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Ekokoski Elina, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö, varajäsen

Varapuheenjohtaja:
Ruohonen-Lehto Marja, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
Lohtander-Buckbee Katileena, ylitarkastaja, Suomen ympäristökeskus, varajäsen

 

Jäsenet:
Viljakainen Sanna, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
Joutsjoki Vesa, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus, varajäsen

Martikainen Mikko, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Kaukoranta Anni, kehittämispäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö, varajäsen

Jalava Jari, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
Kristiansson Kati, johtava tutkija, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, varajäsen

Uutela Marko, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
Raitala Annika, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia, varajäsen

Jäntti Jussi, ryhmäpäällikkö, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Ritala Anneli, johtava tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, varajäsen

Pitkäranta Anne, tutkimusjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Leppä Sirpa, osastoylilääkäri, professori, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, varajäsen

Teeri Teemu, professori, Helsingin yliopisto
Elomaa Paula, professori, Helsingin yliopisto, varajäsen

Siipi Helena, yliopistonlehtori, Turun yliopisto
Soukka Tero, professori, Turun yliopisto, varajäsen

Mannermaa Arto, professori, Itä-Suomen yliopisto
Levonen Anna-Liisa, professori, Itä-Suomen yliopisto, varajäsen

Hassinen Saara, toimitusjohtaja, Terveysteknologia ry

Anttonen Minna, toiminnanjohtaja, Suomen Syöpäpotilaat ry, varajäsen

Kantor-Aaltonen Carmela, asiamies, Suomen Bioteollisuus ry
Vehmaanperä Jari, tutkimuspäällikkö, Roal Oy, varajäsen

Arola Johanna, professori, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Elima Kati, aluekoulutuspäällikkö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, varajäsen

Suojala Leena, asiantuntija, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Jylhä Lea, metsäasiantuntija, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, varajäsen

3. Yhteystiedot

Osoite:
Biotekniikan neuvottelukunta
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 Valtioneuvosto

Puheenjohtaja:
osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Sillanaukee
Sosiaali- ja terveysministeriö/HTO
PL 33 (Meritullinkatu 8), 00023 Valtioneuvosto
etunimi.sukunimi(at)stm.fi

Sihteerit:
Tohtorikoulutettava, Elina Pietilä
Biomedicum
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto
elina.a.pietila(at)helsinki.fi

Kehityspäällikkö, Tiina Wahlfors
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
tiina.wahlfors(at)thl.fi